Đo Điện Tim
An Thần Trong Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng (Nội Soi Không Đau)
Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng
Sinh Thiết Chẩn Đoán H. pylori (Làm Clo - test)
So Sánh Gói Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày Dành Cho Nữ
Tầm Soát Ung Thư Thực Quản – Dạ Dày – Tá Tràng Dành Cho Nữ
(7 chỉ số )
Giá Dịch Vụ
Giá Gói Khám (VND)
2,355,000
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu (20 phút)

100,000
 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

100,000
 (Miễn phí­)

Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (15-30 phút)

100,000

checked
checked
checked

100,000

Đo Điện Tim

 60,000Ä‘

checked
60,000
An Thần Trong Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng (Nội Soi Không Đau)

 1,400,000Ä‘

checked
1,400,000
Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng

 700,000Ä‘

checked
700,000
Sinh Thiết Chẩn Đoán H. pylori (Làm Clo - test)

 195,000Ä‘

checked
195,000
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (15-30 phút)
checked
checked
checked

100,000