Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)
Chụp Xquang Ngực Thẳng
Đo Điện Tim
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
Siêu Âm Tuyến Giáp
Siêu âm tuyến vú
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)
antiHCV Miễn Dịch
HBsAg Miễn Dịch
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
ALT (GPT)
GGT
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)
AST (GOT)
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)
Cholesterol Máu Toàn Phần
Định lượng Triglycerid
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng Creatinin
Điện giải đồ (Na, K, Cl)
Định lượng Ferritin
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
Định lượng Glucose
Định lượng Sắt
Định lượng HbA1c
Định lượng Urê
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)
So sánh Gói Khám Tổng Quát dành cho Nữ
Tiêu Chuẩn
(17 chỉ số )
Chuyên Sâu
(27 chỉ số )
VIP
(34 chỉ số )
Giá Dịch Vụ
Giá Gói Khám (VND)
560,000
1,525,000
2,180,000
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Chụp Xquang Ngực Thẳng

 70,000Ä‘

checked
checked
checked
70,000
Đo Điện Tim

 40,000Ä‘

checked
checked
checked
40,000
Siêu Âm Bụng Tổng Quát

 115,000Ä‘

checked
checked
checked
115,000
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)

 75,000Ä‘

checked
checked
checked
75,000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
ALT (GPT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
GGT

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
AST (GOT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Cholesterol Máu Toàn Phần

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Triglycerid

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Creatinin

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Glucose

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Urê

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)

 20,000Ä‘

checked
checked
checked
20,000
Siêu Âm Tuyến Giáp

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
Siêu âm tuyến vú

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
antiHCV Miễn Dịch

 110,000Ä‘

checked
checked
checked
110,000
HBsAg Miễn Dịch

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HbA1c

 105,000Ä‘

checked
checked
checked
105,000
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)

 140,000Ä‘

checked
checked
checked
140,000
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)

 140,000Ä‘

checked
checked
checked
140,000
Điện giải đồ (Na, K, Cl)

 60,000Ä‘

checked
checked
checked
60,000
Định lượng Ferritin

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng Sắt

 35,000Ä‘

checked
checked
checked
35,000
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)

(Miễn phí­)

checked
checked
checked

115,000

(Miễn phí­)

80% KHÁCH HÀNG THƯỜNG CHỌN THÊM
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)

895,000

895,000
895,000
895,000
895,000

Call Now

Đặt Khám Theo Yêu Cầu Yêu Cầu Trợ Lý Bác Sĩ Tư Vấn Miễn Phí