Gói Tổng Quát Chuyên Sâu Dành Cho Nam

(26 chỉ số)

2,950,000

ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ BAN ĐẦU VÀ KHÁM VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (2)
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu (20 phút)
100,000
(Miễn phí)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (15-30 phút)
100,000
THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG TRONG GÓI KHÁM (23)
Chụp X-quang Ngực Thẳng
180,000
Đo Điện Tim
60,000
Xét Nghiệm Cholesterol Máu Toàn Phần
80,000
Xét Nghiệm Mỡ Máu Triglyceride
80,000
Xét Nghiệm Mỡ Máu HDL-cholesterol
80,000
Xét Nghiệm Mỡ Máu LDL-cholesterol
80,000
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
260,000
Xét Nghiệm Tổng Phân Tích Nước Tiểu 10 Thông Số
100,000
Xét Nghiệm Creatinine
80,000
Xét Nghiệm Ure
80,000
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu 20 Thông Số - 5 Thành Phần Bạch Cầu
100,000
Xét Nghiệm Đường Huyết Glucose
50,000
Xét Nghiệm Đường Huyết HbA1C
200,000
Xét Nghiệm AST (GOT)
80,000
Xét Nghiệm ALT (GPT)
80,000
Xét Nghiệm GGT
80,000
Xét Nghiệm Acid Uric
80,000
Siêu Âm Tuyến Giáp
260,000
Xét Nghiệm Tuyến Giáp TSH
120,000
Xét Nghiệm Tuyến Giáp FT3
120,000
Xét Nghiệm Tuyến Giáp FT4
120,000
Xét Nghiệm Viêm Gan Vi Rút Anti HCV Miễn Dịch
190,000
Xét Nghiệm Viêm Gan Vi Rút HBsAg Miễn Dịch
190,000
TƯ VẤN KẾT QỦA VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (1)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (15-30 phút)
100,000