Quyền riêng tư của Doctor Check – Khám Tổng Quát Để Sống Thọ Hơn

Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi! Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng chính sách quyền riêng tư này để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Điểm quan trọng:

 • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xoá thông tin cá nhân của mình.
 • Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn trên trang web của chúng tôi.

Thông tin thu thập:

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây:

 • Thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.
 • Thông tin y tế, bao gồm thông tin về lịch sử bệnh án và kết quả khám tổng quát.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe cho bạn.
 • Gửi thông tin về cuộc hẹn, phiếu khám và các thông báo liên quan khác.
 • Phản hồi và giải quyết các yêu cầu của bạn.
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin và công khai:

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

 • Khi yêu cầu bởi cơ quan pháp luật hoặc tuân theo quy định pháp luật.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, khách hàng hoặc cộng đồng.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm việc sử dụng phương thức mã hóa và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Quyền và lựa chọn của người dùng:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xoá thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối các hoạt động tiếp thị và gửi thông báo từ chúng tôi.

Cookies và công nghệ theo dõi:

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương ứng.

Quyền riêng tư của trẻ em:

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và bạn tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Cập nhật chính sách quyền riêng tư:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo nhu cầu và thay đổi của công ty hoặc quy định pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo cho bạn trước khi có hiệu lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

 • Địa chỉ: 429 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số điện thoại: 028 5678 9999.
 • Email: info@khamtongquat.vn.

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Doctor Check – Khám Tổng Quát Để Sống Thọ Hơn!