Chỉ số đường huyết bao nhiêu là nguy hiểm? Xét nghiệm đường huyết khi nào?