Hội chứng Gardner: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị