Hẹp môn vị phì đại: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị