[Giải đáp] Viêm dạ dày kiêng ăn gì và nên ăn gì để mau khỏi?