Viêm dạ dày có nguy hiểm không? Có thể gây ra biến chứng gì?