Ung thư thực quản giai đoạn 3: Dấu hiệu, điều trị và tiên lượng