Ung thư thực quản giai đoạn 2: Dấu hiệu, điều trị và tiên lượng