Ung thư dạ dày giai đoạn 3: Triệu chứng, Chẩn đoán và Điều trị