Ung thư dạ dày giai đoạn 2: Tiên lượng và cách điều trị