Trào ngược dạ dày – thực quản gây ho: Nguyên nhân, cách điều trị