[Giải đáp] Trào ngược dạ dày – thực quản có tự khỏi không?