Trào ngược dạ dày nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ nhanh khỏi bệnh?