Nội soi trực tràng có đau không? Chi phí thực hiện bao nhiêu?