[Giải đáp] Nội soi dạ dày có phát hiện ung thư không?