Nhiễm vi khuẩn Hp có tự hết không? Điều trị bao lâu thì khỏi?