Chỉ số GGT là gì? Chỉ số men gan cao có gây nguy hiểm gì không?