Hướng dẫn trước khi nội soi dạ dày: Có phải nhịn ăn không?