Tầm Soát Ung Thư Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng Dành Cho Nữ

(7 chỉ số)

2,355,000

ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ BAN ĐẦU VÀ KHÁM VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (2)
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu (20 phút)
100,000
(Miễn phí)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (15-30 phút)
100,000
THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG TRONG GÓI KHÁM (4)
Đo Điện Tim
60,000
An Thần Trong Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng (Nội Soi Không Đau)
1,400,000
Nội Soi Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng
700,000
Sinh Thiết Chẩn Đoán H. pylori (Làm Clo - test)
195,000
TƯ VẤN KẾT QỦA VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (1)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (15-30 phút)
100,000