Tầm Soát Ung Thư Đại Trực Tràng Dành Cho Nữ

(7 chỉ số)

2,560,000

ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ BAN ĐẦU VÀ KHÁM VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (2)
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu (20 phút)
100,000
(Miễn phí)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (15-30 phút)
100,000
THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG TRONG GÓI KHÁM (4)
Thuốc Xổ (Hoặc Thụt Tháo ) Để Làm Sạch Đại Trực Tràng
100,000
Đo Điện Tim
60,000
An Thần Trong Nội Soi Đại Trực Tràng (Nội Soi Không Đau)
1,400,000
Nội Soi Đại Trực Tràng
1,000,000
TƯ VẤN KẾT QỦA VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (1)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (15-30 phút)
100,000