Đau thượng vị và buồn nôn cảnh báo bệnh gì? Chữa trị thế nào?