Đau dạ dày có nguy hiểm không? Dấu hiệu điển hình của đau dạ dày