Đau bụng kèm sốt là dấu hiệu của bệnh gì? Khắc phục thế nào?