Dạ dày nằm ở đâu? Đau dạ dày ở vị trí nào, cảnh báo bệnh gì?