Cách chữa trào ngược dạ dày bằng tỏi: Có hiệu quả không?