Chỉ số PLT là gì? Bệnh lý nào làm chỉ số PLT cao trong máu?