Chỉ số EOS là gì? Chỉ số EOS cao trong máu cảnh báo điều gì?