Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản có nguy hiểm không?