Gói Tầm Soát Ung Thư Ống Tiêu Hoá Cơ Bản Dành Cho Nam

(22 chỉ số)

5,735,000

ĐÁNH GIÁ SỨC KHOẺ BAN ĐẦU VÀ KHÁM VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (2)
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)
(Miễn phí)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)
(Miễn phí)
THỰC HIỆN CẬN LÂM SÀNG TRONG GÓI KHÁM (19)
Nội Soi Cặp Thực Quản - Dạ Dày - Tá Tràng Và Đại Trực Tràng Không Đau Có Sinh Thiết Chẩn Đoán H. pylori
4,795,000
Đo Điện Tâm Đồ (Miễn phí theo Gói Nội Soi)
0
Chụp Xquang Ngực Thẳng
70,000
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
115,000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
30,000
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)
75,000
Kiểm tra Đông Máu: PT (INR), APTT, fibrinogen
125,000
Định lượng HbA1c
105,000
Định lượng Glucose
25,000
AST (GOT)
25,000
ALT (GPT)
25,000
GGT
25,000
Định lượng Creatinin
25,000
Định lượng Urê
25,000
Cholesterol Máu Toàn Phần
30,000
Định lượng Triglycerid
30,000
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)
20,000
HBsAg Miễn Dịch
80,000
antiHCV Miễn Dịch
110,000
TƯ VẤN KẾT QỦA VỚI BÁC SĨ NỘI KHOA (1)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)
(Miễn phí)

Call Now

Đặt Khám Theo Yêu Cầu Yêu Cầu Trợ Lý Bác Sĩ Tư Vấn Miễn Phí