Khám Tổng Quát Để Sống Thọ Hơn - Mobile

Bảng Giá Khám Sức Khoẻ Dành Cho Nam Và Nữ Tại Doctor Check

Các gói khám tổng quát dành cho Nam và Nữ tại Doctor Check được đội ngũ chuyên môn tại phòng khám xây dựng, giúp Quý khách hàng đánh giá một cách toàn diện các cơ quan của cơ thể.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chi phí từ cơ bản đến chuyên sâu dành cho Nam và Nữ tại Doctor Check.

Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)
Chụp Xquang Ngực Thẳng
Đo Điện Tim
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
Siêu Âm Tuyến Giáp
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)
antiHCV Miễn Dịch
HBsAg Miễn Dịch
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
ALT (GPT)
GGT
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)
AST (GOT)
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)
Cholesterol Máu Toàn Phần
Định lượng Triglycerid
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng Creatinin
Định lượng Urê
Điện giải đồ (Na, K, Cl)
Định lượng Ferritin
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
Định lượng Glucose
Định lượng HbA1c
Định lượng Sắt
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)
Bảng Giá Test
Tiêu Chuẩn
(17 chỉ số )
Chuyên Sâu
(25 chỉ số )
VIP
(32 chỉ số )
Giá Dịch Vụ
Giá Gói Khám (VND)
560,000
1,225,000
1,840,000
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Chụp Xquang Ngực Thẳng

 70,000Ä‘

checked
checked
checked
70,000
Đo Điện Tim

 40,000Ä‘

checked
checked
checked
40,000
Siêu Âm Bụng Tổng Quát

 115,000Ä‘

checked
checked
checked
115,000
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)

 75,000Ä‘

checked
checked
checked
75,000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
ALT (GPT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
GGT

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
AST (GOT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Cholesterol Máu Toàn Phần

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Triglycerid

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Creatinin

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Urê

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Glucose

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)

 20,000Ä‘

checked
checked
checked
20,000
Siêu Âm Tuyến Giáp

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
antiHCV Miễn Dịch

 110,000Ä‘

checked
checked
checked
110,000
HBsAg Miễn Dịch

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HbA1c

 105,000Ä‘

checked
checked
checked
105,000
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)

 140,000Ä‘

checked
checked
checked
140,000
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen)

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Điện giải đồ (Na, K, Cl)

 60,000Ä‘

checked
checked
checked
60,000
Định lượng Ferritin

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng Sắt

 35,000Ä‘

checked
checked
checked
35,000
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)

(Miễn phí­)

checked
checked
checked

115,000

(Miễn phí­)

80% KHÁCH HÀNG THƯỜNG CHỌN THÊM
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)

895,000Ä‘

checked
checked
checked
895,000
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)
Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)
Chụp Xquang Ngực Thẳng
Đo Điện Tim
Siêu Âm Bụng Tổng Quát
Siêu Âm Tuyến Giáp
Siêu âm tuyến vú
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)
antiHCV Miễn Dịch
HBsAg Miễn Dịch
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)
ALT (GPT)
GGT
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)
AST (GOT)
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)
Cholesterol Máu Toàn Phần
Định lượng Triglycerid
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
Định lượng Creatinin
Điện giải đồ (Na, K, Cl)
Định lượng Ferritin
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
Định lượng Glucose
Định lượng Sắt
Định lượng HbA1c
Định lượng Urê
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)
Bảng Giá Test
Tiêu Chuẩn
(17 chỉ số )
Chuyên Sâu
(27 chỉ số )
VIP
(34 chỉ số )
Giá Dịch Vụ
Giá Gói Khám (VND)
560,000
1,525,000
2,180,000
Trả Lời Bộ Câu Hỏi Sàng Lọc Chuyên Sâu Khám Tổng Quát (60 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Bác Sĩ Thăm Khám Và Hỏi Bệnh Sử (5-15 phút)

 (Miễn phí­)

checked
checked
checked

(Miễn phí­)

Chụp Xquang Ngực Thẳng

 70,000Ä‘

checked
checked
checked
70,000
Đo Điện Tim

 40,000Ä‘

checked
checked
checked
40,000
Siêu Âm Bụng Tổng Quát

 115,000Ä‘

checked
checked
checked
115,000
Tổng Phân Tích Tế Bào Máu (Công Thức Máu)

 75,000Ä‘

checked
checked
checked
75,000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
ALT (GPT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
GGT

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
AST (GOT)

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Cholesterol Máu Toàn Phần

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Triglycerid

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng Creatinin

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Glucose

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Urê

 25,000Ä‘

checked
checked
checked
25,000
Định lượng Acid Uric (Tầm soát bệnh Gút)

 20,000Ä‘

checked
checked
checked
20,000
Siêu Âm Tuyến Giáp

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
Siêu âm tuyến vú

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo

 150,000Ä‘

checked
checked
checked
150,000
antiHCV Miễn Dịch

 110,000Ä‘

checked
checked
checked
110,000
HBsAg Miễn Dịch

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)

 30,000Ä‘

checked
checked
checked
30,000
Định lượng FT4 (Free Thyroxine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng HbA1c

 105,000Ä‘

checked
checked
checked
105,000
Xét Nghiệm AFP (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Gan)

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)

 140,000Ä‘

checked
checked
checked
140,000
Xét Nghiệm CA 19.9 (Tìm Dấu Ấn Ung Thư Tụy)

 140,000Ä‘

checked
checked
checked
140,000
Điện giải đồ (Na, K, Cl)

 60,000Ä‘

checked
checked
checked
60,000
Định lượng Ferritin

 100,000Ä‘

checked
checked
checked
100,000
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)

 80,000Ä‘

checked
checked
checked
80,000
Định lượng Sắt

 35,000Ä‘

checked
checked
checked
35,000
Bác Sĩ Tư Vấn Kết Quả (10-15 phút)

(Miễn phí­)

checked
checked
checked

115,000

(Miễn phí­)

80% KHÁCH HÀNG THƯỜNG CHỌN THÊM
Tầm Soát Ung Thư Dạ Dày (Nội Soi Gây Tê)

895,000Ä‘

checked
checked
checked
895,000
Đặt Lịch Giữ Chỗ Chỉ 30 giây

Tại Sao Nên Khám Tổng Quát?

Khám sức khoẻ tổng quát nên được thực hiện từ sớm, và được thực hiện định kỳ 6 tháng – 1 năm/1 lần để giúp phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, theo dõi các bệnh lý mạn tính và tăng hiệu quả điều trị nếu có phát hiện bệnh.

Phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm
Tăng hiệu quả điều trị nếu phát hiện bệnh
Tiết kiệm chi phí điều trị nếu phát hiện bệnh sớm
Theo dõi bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, ...
Khám sức khoẻ để sống thọ hơn

QUY TRÌNH KHÁM TỔNG QUÁT TẠI DOCTOR CHECK

Giúp bác sĩ nắm được những vấn đề sức khoẻ bạn đang hoặc đã từng mắc phải cũng như tiền sử bệnh lý gia đình của bạn.

Từ đó, giúp bác sĩ định hướng quá trình hỏi bệnh và thăm khám, tránh bỏ sót những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khoẻ của bạn.

Thời giam dự kiến: 60 phút.

Với những thông tin bất thường từ bộ câu hỏi sàng lọc, bác sĩ sẽ tiến hành hỏi bệnh & khám tổng quát.

Sau đó, bác sĩ sẽ tư vấn lợi ích của gói khám sức khoẻ mà bạn đã chọn và có thể đề xuất thêm các cận lâm sàng nằm ngoài gói khám nếu cần thiết.

Thời giam dự kiến: 5 – 15 phút.

Tuỳ vào gói khám tổng quát mà Quý khách hàng lựa chọn thì số lượng chỉ số khảo sát sẽ thay đổi, từ cơ bản lên đến chuyên sâu.

Nhìn chung, các gói khám tổng quát tại Doctor Check có các hạng mục như sau:

– Xét nghiệm máu

– Xét nghiệm nước tiểu

– Đo điện tim

– Chụp X-quang ngực thẳng

– Siêu âm bụng tổng quát

Thời gian thực hiện tuỳ thuộc vào gói khám tổng quát Quý khách hàng lựa chọn.

Dựa vào kết quả chẩn đoán sợ bộ từ khám lâm sàng và dữ liệu từ các cận lâm sàng, bác sĩ sẽ đánh giá được tình trạng sức khoẻ của Quý khách hàng một cách chuyên sâu.

Thời gian dự kiến: 10 – 15 phút.

Mời Quý Khách xem thêm video chi tiết nội dung và lợi ích gói khám tổng quát tại Doctor Check.


TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC HIỆN ĐẠI TẠI DOCTOR CHECK

Đặc biệt, Doctor Check đã trang bị các hệ thống xét nghiệm, đo điện tim, siêu âm và chụp X-quang tiên tiến, hiện đại giúp Bác Sĩ đánh giá chính xác tình trạng sức khoẻ tổng quát của cơ thể một cách chuyên sâu.

Hệ thống máy xét nghiệm
Hệ thống máy xét nghiệm
Máy siêu âm
Máy siêu âm
Máy chụp X-quang
Máy chụp X-quang
Máy đo điện tim
Máy đo điện tim

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG KHI KHÁM TẠI DOCTOR CHECK

KHÁM BẢO HIỂM TƯ NHÂN TẠI DOCTOR CHECK

Hiện nay, tại Doctor Check cũng chấp nhận thanh toán thông qua 20 công ty Bảo Hiểm Tư Nhân (BHTN), giúp chi phí khám tổng quát không còn là gánh nặng của Quý Khách Hàng.

 • Công ty TNHH Manulife Việt Nam
 • Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (Thuộc Bảo Minh)
 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
 • Công ty Bảo hiểm Marine Benefits (Na Uy)
 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Sokxay (Lào)
 • Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 • Bảo Hiểm Bảo Long
 • Bảo Hiểm BSH
 • Bảo Hiểm Cathay
 • Bảo hiểm Fubon
 • Bảo hiểm HDI
 • Bảo hiểm Hùng Vương
 • Bảo hiểm MSIG
 • Bảo hiểm TMIV

TƯ VẤN KHÁM TỔNG QUÁT MIỄN PHÍ NGAY

  Đặt Hẹn Trước Để Khám Nhanh Trong 60 Phút

  Khung Giờ Khám Bệnh

  Thứ 2 - Thứ 7: 6h - 15h

  Chủ Nhật: 7h - 12h


  Khám Tổng Quát Để Sống Thọ Hơn

  Tại Sao Nên Khám Tổng Quát?

  Khám sức khoẻ tổng quát nên được thực hiện từ sớm, và được thực hiện định kỳ 6 tháng – 1 năm/1 lần để giúp phòng ngừa, phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, theo dõi các bệnh lý mạn tính và tăng hiệu quả điều trị nếu có phát hiện bệnh.

  Phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm
  Tăng hiệu quả điều trị nếu phát hiện bệnh
  Tiết kiệm chi phí điều trị nếu phát hiện bệnh sớm
  Theo dõi bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, ...
  Khám sức khoẻ để sống thọ hơn
  Divider

  Bảng Giá Khám Sức Khoẻ Tổng Quát Tại Doctor Check

  Các gói khám tổng quát dành cho Nam và Nữ tại Doctor Check được đội ngũ chuyên môn tại phòng khám xây dựng, giúp Quý khách hàng đánh giá một cách toàn diện các cơ quan của cơ thể. Dưới đây là thông tin chi tiết về chi phí từ cơ bản đến chuyên sâu dành cho Nam và Nữ tại Doctor Check.

  Bảng Giá Khám Sức Khoẻ Tổng Quát Dành Cho Nam

  Gói Khám Tổng Quát Chuyên Sâu Nam
  Gói Khám Tổng Quát VIP Nam
  Gói Khám Tổng Quát Tiêu Chuẩn Nam

  Bảng Giá Khám Sức Khoẻ Tổng Quát Dành Cho Nữ

  Gói Khám Tổng Quát Chuyên Sâu Nữ
  Gói Khám Tổng Quát VIP Nữ
  Gói Khám Tổng Quát Tiêu Chuẩn Nữ